NET4GAS bude nadále úzce spolupracovat s ČVUT a VŠCHT.

Tento pátek podepsali rektoři ČVUT a VŠCHT dohodu o spolupráci se společností NET4GAS na další tříleté období, tedy 2015-2017. Celkově podpoří přepravce obě univerzity částkou 1 350 tisíc korun. Obě vysoké školy použijí finanční prostředky především na mimořádná stipendia, případně ocenění do oborových soutěží. Profesor Konvalinka to okomentoval takto: „Peníze použijeme zejména na stipendia, která jsou významným motivačním prvkem pro naše studenty. Doufáme, že přivedou více mladých lidí ke studiu technických oborů, protože zájem o ně v posledních letech stagnuje.“

Pokračující spolupráci si pochvaluje i výkonný ředitel pro provoz NET4GAS, pan Radek Benčík: : „Navzájem si již tři roky pomáháme překonávat trend snižování zájmu mladých lidí o technické obory a navazující nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků v průmyslu a jsem rád, že tato spolupráce bude nadále pokračovat.“

Pokud jste nikdy o společnosti NET4GAS (dříve RWE Transgas) neslyšeli, tak několik základních informací: NET4GAS je držitelem výhradní licence pro přepravu zemního v České republice. Provozuje přes 3800 km vysokotlakých plynovodů, tři hraniční předávací stanice, čtyři kompresní stanice a téměř stovku předávacích stanic do vnitrostátních distribučních soustav. NET4GAS se svými 500 zaměstnanci zajišťuje roční přepravu v objemu přes 45 miliard kubických metrů zemního plynu.

//citované pasáže a další informace převzaty z TZ společnosti NET4GAS k této události.

Zleva stojící: Karel Melzoch, rektor VŠCHT, Radek Benčík, výkonný ředitel pro provoz společnosti NET4GAS, Andreas Rau, generální ředitel NET4GAS, Petr Konvalinka, rektor ČVUT a Martin Kolář, ředitel pro korporátní záležitosti NET4GAS.

Napsat komentář  • Nastala chyba, události nemohou být zobrazeny. Omlouváme se.