Exkurze v NTK s autorem koncepce TZB!

Začátkem listopadu uspořádal ŠTUK exkurzi pro studenty FSv a FA do NTK, kterou jsme prošli od nejvyššího, po nejnižší podlaží…Průvodcem nám byl ing. Jan Žemlička, který se podílel na projektu NTK od začátku, navrhl tedy se svým společníkem a kolegy v kanceláři celou koncepci TZB budovy.

Během první části, tedy prezentace filozofie systému, jsme poznali postup návrhu od prvních črt architektů po porovnání s podobnými realizacemi u nás i v zahraničí. Zajímavou informací bylo také, že NTK má dobrý poměr m3 obestavěného prostoru na m2 užitné plochy, přičemž m3 obestavěné plochy stál přibližně 12 000,- Kč. Bez zajímavosti také není, že součástí původního konceptu byly nadzemní garáže, protože následně prosazené podzemní stavbu výrazně prodražily. Obecně se, dle konstatování pana Žemličky, v ČR, v porovnání s Německem, staví nadzemní garáže minimálně, což je škoda.

Ale k principům fungování moderních budov – vzhledem k moderním technologiím – mají vysoké nároky na provoz. To splňuje i NTK s velkými plochami aktivovaných betonových konstrukcí, které umožňují nízkoteplotní provoz – chlazení při 16-17°C a vytápění při 26°C. Prakticky vše v knihovně lze ovládat ručně, například žaluzie přejdou ale po 2 hodinách do automatického provozu. Chybou velké části budou v ČR, stejně tak NTK, je, že vývoj Měření a regulace budovy je prakticky ukončen okamžikem uvedení do provozu. Což je chyba, jelikož tyto systémy se stále vyvíjí a budovy jsou natolik rozdílné, že je nelze napoprvé navrhnout dokonale.

Následně jsme již přistoupili k samotné exkurzi, kde jsme prošli nejen jednotlivé prvky po budově, ale i v suterénních podlažích umístěné strojovny sprinklerů, výměník a nahlédli jsme i do depozitáře knihovny.

Za přiložené fotografie děkujeme člence ŠTUKu, Zuzaně Pluhařové. A za celou exkurzi panu Žemličkovi, protože autor tohoto článku může směle prohlásit, že tak skvěle vedenou a otevřenou exkurzi ještě nezažil!

Napsat komentář  • Nastala chyba, události nemohou být zobrazeny. Omlouváme se.