Postřehy ze setkání s panem rektorem

V úterý 27.05. se na Fakultě elektrotechnické uskutečnilo setkání s rektorem ČVUT, profesorem Petrem Konvalinkou. V prostorné posluchárně 309 odpovídal na dotazy studentů a pracovníků ČVUT celé 2 hodiny.

Střípky z mnoha témat, která se na setkání řešila:

 • Na úvod pan rektor shrnul svoje první čtvrtletní ve funkci, během kterého řešil především organizační záležitosti, ale také uskutečnil schůzku s téměř všemi ministry vlády, tím pádem se rodí nové možnosti spolupráce, například na poli informačních technologií. Také se plánuje zavedení nultého ročníku.
 • Nejen studenty litované uzavření prodejny Billa bylo nutné z důvodu požadavku MŠMT pro investice, jinak by nemohl být realizován záměr přestavby budovy. V podstatě bylo vyměněno 1,1 miliardy ze strukturálních fondů za výpadek příjmů z nájmu ve výši 13 milionů korun ročně.

Bude probíhat Ekonomická analýza objektů. Objekty, které jsou na ČVUT k řešení:

 • Hotel Krystal – ČVUT má stále podíl zhruba 28%, zbytek je v majetku UK. Roční ztráta je 6-8 milionů korun na údržbu, opravy a provoz. Je nutné se tohoto podílu urychleně zbavit.
 • Plánuje se zateplení bloků 2-10 na Strahově (s výjimkou opraveného bloku 8) s výměnou výplní otvorů. Mělo by být možné dosáhnout na prostředky ze strukturálních fondů.
 • Možnosti dostavby Vítězného náměstí: v plánu dva objekty, 10 000 m2 a 7 000 m2, do jedné z nových budov by se mohla sestěhovat celá Fakulta dopravní (a objekty v centru Prahy odprodat), v druhé budově by mohla sídlit Fakulta informačních technologií, společně s VIC a o pronájem by měl zájem CESNET (možná spolupráce s VIC)
 • Probíhá převod NTK do vlastnictví ČVUT. Náklady na provoz jsou zhruba 180 milionů korun ročně, probíhají jednání o financování ze strany MŠMT na pokrytí “národních funkcí” NTK. Možnost ve velkých administrativních prostorách NTK umístit rektorát, zmenšit/optimalizovat regálové plochy ve prospěch sklepního depozitáře.
 •  padl i návrh na přestěhování celého ČVUT do zcela nového kampusu za Prahou. Profesor Konvalinka již takovou nabídku od developera má, zcela nový kampus výměnou za současné objekty ČVUT. Lokace v Praze 14 by mohla snížit atraktivitu ČVUT pro studenty, navíc Dejvice, kde je momentálně sdružena velká část, mají špičkovou dopravní dostupnost.

Další dotazy se již netýkaly pouze správy budov:

 • MÚVS momentálně prochází kontrolou akreditační komise. Podle prvních závěrů komise je situace závažná, může dojít i k pozastavení akreditace. Chybí dostatek kmenových zaměstnanců a publikační činnost.
 • Opět bylo nadneseno sloučení s VŠCHT. Jde o logickou variantu, nicméně není na pořadu dne, je to možnost do budoucna. VŠCHT momentálně do tohoto kroku nic netlačí, toto by mohl změnit rozvoj společných mezifakultních programů a přístup MŠMT.
 • Elektronický index bude zaveden, v příštím akademickém roce bude sloužit současně s papírovým, následně dojde ke zrušení papírového.
 • ohledně diskutovaného zveřejňování bakalářských a diplomových prací pan rektor navrhuje zveřejňovat vše, pokud práce obsahuje citlivé údaje, “skrýt” je do příloh.
 • k diskusi ohledně kvality výuky pan rektor přiznává, že je na ní potřeba zapracovat. Profesor Konvalinka chce osobně chodit na hospitace a kontrolovat úroveň. Chce také přednášet tentýž předmět v českém i anglickém jazyce (pro české i zahraniční studenty) a porovnat tak, co je lepší (na kterou přednášku v témže týdnu budou studenti chodit raději). Pochopitelně na magisterském studiu, požadovat takovou úroveň anglického jazyka v bakalářském stupni není reálné. Plánuje se i možnost speciálních internetových kurzů paralelně s přednáškami.
 • Od roku 2015/2016 chce pan rektor prosadit přijímací zkoušky do bakalářského studia na všech fakultách ČVUT. Měl by být tlak na kvalitu již nastupujících studentů, protože pravidelně z 6000 nových studentů v bakalářské studiu “přežije” první semestr pouze 4000 z nich. Případy, kdy studenti na studium ČVUT mají kvality, jen chtějí studovat jinde, jsou zřejmě pouze v desítkách. Toto eliminovat má pomoci i nultý ročník a hlubší spolupráce se školami nižšího stupně vzdělávání.

Napsat komentář • Nastala chyba, události nemohou být zobrazeny. Omlouváme se.