Diplomky na stojáka – tentokrát ze společenskovědních oborů

Praha – Jaký vliv může mít sdílení informací na záchranu lidských životů? Jaké to je být od
narození němý a přitom slyšet celý svět? Čím jsou motivováni nastupující generace
znalostních pracovníků? Nejen tyto otázky se budou řešit ve čtvrtek 6. června od 18:00 v Era
světě na Jungmannově náměstí (Praha 1).

Co jsou Diplomky na stojáka? „Studenti nemají příliš mnoho příležitostí své nové poznatky sdílet a prezentovat širší veřejnosti a to navíc v takové formě, která by veřejnost zaujala. Zvlášť na škodu je to v případech velmi inovativních výsledků, které by bylo vhodné obratem využít v praxi,“ uvádí Vojtěch Prokeš, koordinátor projektu.

Ambicí projektu je dát studentům prostor veřejně prezentovat své vědecké práce (bakalářské, diplomové i disertační). Z přihlášených prací odborná porota vybrala 20 inovativních prací, jejichž autorům umožnila je prezentovat. Vybraní studenti mají možnost přednášet své poznatky během 9 minutové prezentace a sdílet tak své objevy dál.

„Vybraní studenti se zúčastnili semináře k přípravě jejich prezentace. Aby prezentace byly pro veřejnost zajímavé a každý si přišel na své, jsou vybrané práce rozděleny do čtyř oblastí:  ekonomické, společenskovědní, technické, přírodovědné a vybrané prezentace z dané oblasti  jsou prezentovány vždy během jednoho večera,“ vypočítává Prokeš.

Tento čtvrtek jsou na řadě společenští vědci. Během jejich vystoupení se porota i publikum budou moci prezentujících doptat na možné souvislosti jejich práce. Pro větší motivaci přihlášených poskytne Era svět pokaždé jednomu z pěti prezentujících (kterého určí odborná porota hlasováním po ukončení prezentací) 10.000 Kč na studijní cestu dle vlastního výběru.

Více informací o projektu naleznete na www.diplomkyna
stojaka.cz nebo na facebooku
www.facebook.com/diplomkynastojaka.

Napsat komentář  • Nastala chyba, události nemohou být zobrazeny. Omlouváme se.