Nový obor na stavební fakultě!

Od září začíná běžet nový bakalářský studijní program Stavitelství a hlavní informací je, že stále můžete podat přihlášky!Jedná se o čerstvě akreditovaný program, který je zaměřen na praxi a nepředpokládá se pokračování studentů k inženýrskému titulu, naopak nástup do zaměstnání po absolvování bakalářského cyklu.

Do kdy je možné se přihlásit? Uzávěrka přihlášek je 15.7., pokud uchazeči nebude prominuta přijímací zkouška z matematiky (alespoň tři pololetí matematiky a průměr do 2,5 / Maturitní zkouška z matematiky s výsledkem 1 nebo 2 / minimálně 6 bodů z přijímacích zkoušek na jiné obory FSV), dostaví se ke zkouškám 29.8. Přihláška do některého z ostatních oborů FSV není pro podání přihlášky na obor Stavitelství překážkou.

V čem je program Stavitelství zajímavý? Je oproti tradičnímu programu Stavební inženýrství s navazujícími specializacemi více prakticky zaměřený, takže chybí například Matematika 3 a Stavební mechanika 3, na druhou stranu studijní plán obsahuje více profilových předmětů, především z oboru přípravy a realizace staveb. Taktéž má delší odbornou praxi, která je na minimálně 6 týdnů oproti třem týdnům u současných oborů, například C (Konstrukce pozemních staveb). Pokud chcete kvalitně připravit pro praxi, je tento obor jasná volba!

Napsat komentář  • Nastala chyba, události nemohou být zobrazeny. Omlouváme se.