EBEC Prague – po roce zpět!

EBEC neboli European BEST Engineering Competition je soutěž čtyřčlenných týmů složených ze studentů ČVUT. Soutěž probíhá v kategoriích Team DesignCase Study, které se konají 9. – 10 Dubna 2012 na chodbách Fakulty Elektrotechniky a v atriu Fakultě Stavebního inženýrství v Dejvicích.

Účast na soutěži je zdarma a soutěžícím se může stát každý student ČVUT.

Ráno každý den budou příchozí soutěžící seznámeni s pravidly soutěže a se zadáním. Následně budou mít čas vyhrazený na vlastní řešení zadání. Po uplynutí stanovené doby budou vypracované materiály sebrány a soutěžící týmy budou podle pořadí daného losem prezentovat svá řešení.

Během dne bude samozřejmě k dispozici občerstvení u stánku BEST a doprovodný program. Jakékoli dotazy mohou být adresovány na organizátory, kteří na ně samozřejmě ochotně odpoví.

Co teď?
Projdi si web a rozhodni se, jestli Tě víc oslovuje Case Study a Team Design . Najdi si několik kamarádů a domluv se s nimi. Pak už jen stačí registrovat svůj, maximálně čtyřčlenný, tým do 4. dubna.

Struktura soutěže

Team Design
Soutěžící v kategorii Team Design mají za úkol sestrojit funkční zařízení nebo stavbu, které bude plnit zadané úkoly. Materiály, které mohou použít jsou vydávány spolu se zadáním této soutěže. Po určeném počtu hodin představí týmy své výtvory porotě spolu s popisem principů a demonstrací funkce. (například robot z Lega, katapult z Merkuru..)

Case Study:
Cílem týmů podílejících se na Case Study je vyřešit zadaný problém z praxe a odprezentovat jeho řešení odborné porotě. Jedná se o teoretické řešení, jehož výstupem je prezentace, můžete se tedy setkat i s velmi neotřelými zadáními. Pro Case Study je poměrně klíčové mít s sebou vlastní notebook.

Podrobnější informace naleznete na webu soutěže, ebec-praha.cz

Napsat komentář  • Nastala chyba, události nemohou být zobrazeny. Omlouváme se.